A Framework for Sustainable Planning and Decision-Making on Resource Recovery from Wastewater: Showcase for São Paulo Megacity

Mariana Cardoso Chrispim, Fernanda de Marco de Souza, Miklas Scholz, Marcelo Antunes Nolasco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Framework for Sustainable Planning and Decision-Making on Resource Recovery from Wastewater: Showcase for São Paulo Megacity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar