A Functional ClpXP Protease is Required for Induction of the Accessory Toxin Genes, tst, sed, and sec

Jenny Schelin, Marianne Thorup Cohn, Barbro Frisk, Dorte Frees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Functional ClpXP Protease is Required for Induction of the Accessory Toxin Genes, tst, sed, and sec”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar