A functional MRI-Based Model for Individual Memory Assessment in Patients Eligible for Anterior Temporal Lobe Resection

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A functional MRI-Based Model for Individual Memory Assessment in Patients Eligible for Anterior Temporal Lobe Resection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap