A general approach to generate random variates for multivariate copulae

Nader Tajvidi, Berwin Turlach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A general approach to generate random variates for multivariate copulae”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi