A general approach to hedging options: Applications to barrier and partial barrier options

Hans-Peter Bermin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A general approach to hedging options: Applications to barrier and partial barrier options”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap