A generalized Ufnarovski graph

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

An important tool for studying standard finitely presented algebras is the Ufnarovski graph. In this paper we extend the use of the Ufnarovski graph to automaton algebras, introducing the generalized Ufnarovski graph. As an application, we show how this construction can be used to test Noetherianity of automaton algebras.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)293-306
TidskriftApplicable Algebra in Engineering, Communication and Computing
Volym16
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A generalized Ufnarovski graph”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här