A gradient-based multiaxial criterion for fatigue crack initiation prediction in components with surface roughness

Bjørn Skallerud, Sigmund Kyrre Ås, Niels S. Ottosen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A gradient-based multiaxial criterion for fatigue crack initiation prediction in components with surface roughness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap