A Grammar of Lalo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen beskriver fonologin, morfologin och syntaxen för Lalo-språket, närmare bestämt som detta talas i Longjie landsortskommun i provinsen Yunnan i Kina.

Lalo är ett språk som talas av ca 500 000 människor i sydvästra Kina. Språket tillhör burmesisk-yipho-språken, och har SOV-ordföljd, toner, fonationstyp, klassmärken m m.

Avhandlingen är baserad på fältdata, insamlade av författaren under flera perioder på sammanlagt ca 1 år.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kinesiska
Handledare
  • Hansson, Inga-Lill, handledare
Tilldelningsdatum1998 okt. 5
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-3138-0
StatusPublished - 1998

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1998-10-05
Time: 10:15
Place: Stora Sammanträdesrummet, Sparta

External reviewer(s)

Name: Bradley, David
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A Grammar of Lalo”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här