A Helical tomotherapy as a robust low-dose treatment alternative for total skin irradiation

André Haraldsson, Jens Engleson, Sven Å.J. Bäck, Silke Engelholm, Per E. Engström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Helical tomotherapy as a robust low-dose treatment alternative for total skin irradiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi