A high-precision chemical abundance analysis of the HAT-P-1 stellar binary: constraints on planet formation

F. Liu, M. Asplund, I. Ramírez, D. Yong, J. Meléndez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)L51-L55
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters
Volym442
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2014 jul
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här