Sammanfattning

To examine if overall diet quality is associated with cellular and soluble biomarkers of systemic inflammation in middle-aged individuals.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)38-44
TidskriftAtherosclerosis
Volym238
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A high quality diet is associated with reduced systemic inflammation in middle-aged individuals.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här