A High-Resolution Powder Diffraction and Small/Wide Angle X-ray Scattering (SAXS/WAXS) Beamline on MAX IV

Yngve Cerenius, Christer Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)105-110
TidskriftSynchrotron Radiation in Natural Science
Volym5
Utgåva1-2
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Naturvetenskap

Citera det här