A history of dead ends: the historiography of early twentieth-century Swedish mural painting

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A history of dead ends: the historiography of early twentieth-century Swedish mural painting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora