A idade interessa: Segmentacão de mercados Suecos através de coortes geracionais

Benny Carlson, Charles Schewe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkportugisiska
Sidor (från-till)65-73
TidskriftRevista Portuguesa de Marketing
Utgåva18
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här