A jack-of-all-trades and still a master of some: prevalence and host range in avian malaria and related blood parasites

Olof Hellgren, Javier Perez-Tris, Staffan Bensch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

151 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A jack-of-all-trades and still a master of some: prevalence and host range in avian malaria and related blood parasites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi