A limit point criterion with applications to nonselfadjoint equations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A unified approach is given which allows one to construct examples of all three cases resulting from a generalization of the classical Weyl limit point limit circle analysis, for differential equations as well as for difference equations.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)257-265
TidskriftJournal of Computational and Applied Mathematics
Volym148
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A limit point criterion with applications to nonselfadjoint equations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här