A longitudinal analysis of the relationships of physical activity and body fat with nerve growth factor and brain-derived neural factor in children

Daniel Arvidsson, Elias Johannesson, Lars Bo Andersen, Magnus Karlsson, Per Wollmer, Ola Thorsson, Magnus Dencker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A longitudinal analysis of the relationships of physical activity and body fat with nerve growth factor and brain-derived neural factor in children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap