A longitudinal study of the working relationship and return to work: perceptions by clients and occupational therapists in primary health care.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

156 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The working relationship between client and therapist can be important to enhance outcomes from vocational rehabilitation for women with stress-related disorders in primary health care. The aim was to investigate the working relationship, as perceived by clients and therapists in the Redesigning Daily Occupations (ReDO™) program, and its relationships to return to work and satisfaction with the rehabilitation. Another aim was to compare the ReDO™ group and a "care-as-usual" (CAU) group regarding perceptions of the working relationship with the social insurance officer.
Originalspråkengelska
Artikelnummer46
TidskriftBMC Family Practice
Volym16
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A longitudinal study of the working relationship and return to work: perceptions by clients and occupational therapists in primary health care.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här