A Low Latency FFT/IFFT Architecture for Massive MIMO Systems Utilizing OFDM Guard Bands

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Low Latency FFT/IFFT Architecture for Massive MIMO Systems Utilizing OFDM Guard Bands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap