A low-spin Fe(iii) complex with 100-ps ligand-to-metal charge transfer photoluminescence

Pavel Chábera, Yizhu Liu, Om Prakash, Erling Thyrhaug, Amal El Nahhas, Alireza Honarfar, Sofia Essén, Lisa A. Fredin, Tobias C. B. Harlang, Kasper S. Kjær, Karsten Handrup, Fredric Ericson, Hideyuki Tatsuno, Kelsey Morgan, Joachim Schnadt, Lennart Häggström, Tore Ericsson, Adam Sobkowiak, Sven Lidin, Ping HuangStenbjörn Styring, Jens Uhlig, Jesper Bendix, Reiner Lomoth, Villy Sundström, Petter Persson, Kenneth Wärnmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat