A mapping study of employee innovation: proposing a research agenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A mapping study of employee innovation: proposing a research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap