A matrix-free algorithm for multiple wavelength fluorescence tomography

Athanasios D. Zacharopoulos, Pontus Svenmarker, Johan Axelsson, Martin Schweiger, Simon R. Arridge, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
156 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A matrix-free algorithm for multiple wavelength fluorescence tomography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi