A matrix-free algorithm for multiple wavelength fluorescence tomography

Athanasios D. Zacharopoulos, Pontus Svenmarker, Johan Axelsson, Martin Schweiger, Simon R. Arridge, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

164 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat