A microfluidic strategy for the detection of membrane protein interactions

Yuewen Zhang, Therese W. Herling, Stefan Kreida, Quentin A.E. Peter, Tadas Kartanas, Susanna Törnroth-Horsefield, Sara Linse, Tuomas P.J. Knowles

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A microfluidic strategy for the detection of membrane protein interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar