A minimum-wage directive could undermine the Nordic model

German Bender, Anders Kjellberg

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

439 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A minimum-wage directive could undermine the Nordic model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences