A model to estimate vertical speed of ascending evacuation from maximal work capacity data

Kalev Kuklane, Amitava Halder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat