A modular approach for assembling turn-on fluorescence sensors using molecularly imprinted nanoparticles

Qianjin Li, Tripta Kamra, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Combining straightforward molecular imprinting with orthogonal click chemistry and accessible fluorescent dyes, a modular approach has been developed to assemble turn-on optical sensors based on fluorescence resonance energy transfer in molecularly imprinted nanoparticles.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)12237-12240
Antal sidor4
TidskriftChemical Communications
Volym52
Nummer82
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A modular approach for assembling turn-on fluorescence sensors using molecularly imprinted nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här