A Multi-Dimensional Framework for the Development of Authentic Consumer Products

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

195 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat