A multidisciplinary approach: geophysics, hydrochemistry and hydrometeorology for addressing water security in semiarid alluvial fans

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

137 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A multidisciplinary approach: geophysics, hydrochemistry and hydrometeorology for addressing water security in semiarid alluvial fans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap