A multiphonic harmonic on vibraphone (pedagogy - video)

Olaf Tzschoppe (musiker), Michael Edgerton

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputÖvrigt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A multiphonic harmonic on vibraphone (pedagogy - video)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora