A natural representation of the Fisher-Griess Monster with the modular function $J$ as character

Igor Frenkel, James Lepowsky, Arne Meurman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3256-3260
TidskriftProceedings of the National Academy of Sciences
Volym81
Nummerno. 10, Phys. Sci.
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här