A New Approach for Determination of the Selectively Favoured Kinetic Design of Enzyme Reactions

Gösta Pettersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A New Approach for Determination of the Selectively Favoured Kinetic Design of Enzyme Reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap