A New Beginning: Young Women's Experiences and Sexual Function 18 Months After Bariatric Surgery

Emma Nilsson-Condori, Stina Järvholm, Ann Thurin-Kjellberg, Jan Hedenbro, Britt Friberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat