A new class of contrast agents for MRI based on proton chemical exchange dependent saturation transfer (CEST).

K M Ward, Anthony Aletras, R S Balaban

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

893 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)79-87
TidskriftJournal of Magnetic Resonance
Volym143
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2000
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi
  • Kardiologi

Citera det här