A new high-resolution δ13C record for the Early Triassic: Insights from the Arabian Platform

M. O. Clarkson, S. Richoz, R. A. Wood, Florian Maurer, L. Krystyn, D. J. McGurty, D. Astratti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

58 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new high-resolution δ13C record for the Early Triassic: Insights from the Arabian Platform”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap