A new liquid-phase microextraction method based on solidification of floating organic drop

Mohammad Reza Khalili Zanjani, Yadollah Yamini, Shahab Shariati, Jan Åke Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new liquid-phase microextraction method based on solidification of floating organic drop”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap