A new method for isolating physiologically active Mg-protoporphyrin

Simon Gough, Kamila Rzeznicka, Ragna Peterson Wulff, José da Cruz Francisco, Andreas Hansson, Poul Erik Jensen, Mats Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new method for isolating physiologically active Mg-protoporphyrin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi