A new model for in vitro testing of vitreous substitute candidates.

Henrik Barth, Sven Crafoord, Timothy M O'Shea, Christopher D Pritchard, Robert Langer, Fredrik Ghosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
281 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To describe a new model for in vitro assessment of novel vitreous substitute candidates.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1581-1592
TidskriftGraefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
Volym252
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”A new model for in vitro testing of vitreous substitute candidates.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här