A new professional landscape: Entangled institutional logics in two Swedish welfare professions

Johan Alvehus, Thomas Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new professional landscape: Entangled institutional logics in two Swedish welfare professions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap