A new radiographic method for evaluating the degree of sliding in devices used in hip-fracture surgery

Karl Lunsjö, K. Åström, L. Stigsson, G. Sparr, A. Hauggaard, A. Heyden, L. Ceder, S. Spanne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new radiographic method for evaluating the degree of sliding in devices used in hip-fracture surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap