A New Retinal Detachment Treatment Model for Evaluation of Vitreous Tamponades

Henrik Barth, Sven Crafoord, Fredrik Ghosh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A New Retinal Detachment Treatment Model for Evaluation of Vitreous Tamponades”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap