A new type of somatosensory organ in the nasolabila skin of the dog

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new type of somatosensory organ in the nasolabila skin of the dog”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Veterinary Science and Veterinary Medicine