A note on tailbiting codes and their feedback encoders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A note on tailbiting codes and their feedback encoders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap