A note on the extremal properties of the Morison equation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)543-548
TidskriftOcean Engineering
Volym11
Utgåva5
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här