A novel derivative of the fungal antimicrobial peptide plectasin is active against Mycobacterium tuberculosis

Erik Tenland, Nitya Krishnan, Anna Rönnholm, Sadaf Kalsum, Manoj Puthia, Matthias Mörgelin, Mina Davoudi, Magdalena Otrocka, Nader Alaridah, Izabela Glegola-Madejska, Erik Sturegård, Artur Schmidtchen, Maria Lerm, Brian D. Robertson, Gabriela Godaly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A novel derivative of the fungal antimicrobial peptide plectasin is active against Mycobacterium tuberculosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology