A novel interaction between type IV pili of Neisseria gonorrhoeae and the human complement regulator C4B-binding protein

Anna M. Blom, Anne Rytkönen, Paola Vasquez, Gunnar Lindahl, Björn Dahlbäck, Ann-Beth Jonsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A novel interaction between type IV pili of Neisseria gonorrhoeae and the human complement regulator C4B-binding protein”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap