A novel PBP3 substitution in Haemophilus influenzae confers reduced aminopenicillin susceptibility

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
Filter
Avslutade

Sökresultat