A numerical method for analysis of fracture statistics of glass and simulations of a double ring bending test

David T. Kinsella, Kent Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A numerical method for analysis of fracture statistics of glass and simulations of a double ring bending test”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap