A numerical study of mixing phenomena and reaction front propagation in partially premixed combustion engines

Christian Ibron

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

168 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A numerical study of mixing phenomena and reaction front propagation in partially premixed combustion engines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap