A Pediatric Bone Mass Scan Has Poor Ability to Predict Adult Bone Mass: A 28-Year Prospective Study in 214 Children.

Christian Buttazzoni, Björn Rosengren, Magnus Tveit, Lennart Landin, Jan-Åke Nilsson, Magnus Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

194 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Pediatric Bone Mass Scan Has Poor Ability to Predict Adult Bone Mass: A 28-Year Prospective Study in 214 Children.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap